Logo Search packages:      
Sourcecode: sagcad version File versions  Download package

spline.c

/* ====================================================================
 * === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===
 * ====================================================================
 * 
 *  Project       : SagCAD
 *  Description     : CAD/CAM
 *  Source        : spline.c
 * 
 *  ----------------------------------
 * 
 *  License       : GNU General Public License (GPL)
 *  Copyright      : (C) 1998-2007 by Yutaka Sagiya
 *  email        : kappa@a6s.highway.ne.jp
 *             : yutaka@sagiya.com
 *  Begin        : 2003/01/06
 *  Last         : 2007/11/08
 * ====================================================================
 */

#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif

#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include "MemoryLeak.h"
#include "List_PolyLine.h"
#define _SPLINE_
#include "spline.h"//スプライン補間


/*
平面上の任意のN点を通る閉曲線を求める。
まず x[0..N-1],y[0..N-1]にN点の座標を与え maketable2()を1度だけ呼び出す。
(条件x{0}<x{1}<...<x{N-1}は不要)。 次に 0≦t≦1の範囲で媒介変数 を動かしながら
spline2(t,&u,&v,p,x,y,a,b)を何度も呼び出し (u,v)をプロットすれば (x{0},y{0})
から出発して (x{1},y{1}),(x{2},y{2}),...を順に通り (x{N-1},y{N-1})に至る曲線が
描ける。
*/
/* 開曲線 */

//#define N 5
//double x[N] = { 1, 2, 4, 6, 5 },
//      y[N] = { 1, 3, 4, 3, 1 },
//      p[N], a[N], b[N];
//#define N   5
//double x[N] = { 0, 10, 20, 30, 40 },
//    y[N] = { 610.66, 1227.4, 2338.1, 4244.9, 7381.2 },
//    p[N], a[N], b[N];void open_maketable(int n, double x[], double y[], double z[], double h[], double d[])
{
   int i;
   double t;
//  static double h[n], d[n];

   z[0] = 0; z[n - 1] = 0; /* 両端点での y''(x) / 6 */
   for (i = 0; i < n - 1; i++) {
      h[i  ] = x[i + 1] - x[i];
      d[i + 1] = (y[i + 1] - y[i]) / h[i];
   }
   z[1] = d[2] - d[1] - h[0] * z[0];
   d[1] = 2 * (x[2] - x[0]);
   for (i = 1; i < n - 2; i++) {
      t = h[i] / d[i];
      z[i + 1] = d[i + 2] - d[i + 1] - z[i] * t;
      d[i + 1] = 2 * (x[i + 2] - x[i]) - h[i] * t;
   }
   z[n - 2] -= h[n - 2] * z[n - 1];
   for (i = n - 2; i > 0; i--)
      z[i] = (z[i] - h[i] * z[i + 1]) / d[i];
}double open_spline(int n, double t, double x[], double y[], double z[])
{
   int i, j, k;
   double d, h;

   i = 0;   j = n - 1;
   while (i < j) {
      k = (i + j) / 2;
      if (x[k] < t) i = k + 1; else j = k;
   }
   if (i > 0) i--;
   h = x[i + 1] - x[i]; d = t - x[i];
   return (((z[i + 1] - z[i]) * d / h + z[i] * 3) * d
      + ((y[i + 1] - y[i]) / h
      - (z[i] * 2 + z[i + 1]) * h)) * d + y[i];
}void open_maketable2(int n, double p[], double x[], double y[], double a[], double b[], double h[], double d[])
{
   int i;
   double t1, t2;

   p[0] = 0;
   for (i = 1; i < n; i++) {
      t1 = x[i] - x[i - 1];
      t2 = y[i] - y[i - 1];
      p[i] = p[i - 1] + sqrt(t1 * t1 + t2 * t2);
   }
   for (i = 1 ; i < n ; i++) p[i] /= p[n - 1];
   open_maketable(n, p, x, a, h, d);
   open_maketable(n, p, y, b, h, d);
}void open_spline2(int n, double t, double *px, double *py, double p[], double x[], double y[], double a[], double b[])
{
   *px = open_spline(n, t, p, x, a);
   *py = open_spline(n, t, p, y, b);
}/* open spline */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int open_spline_main(int n, VERTEX *vertex, long color, int split)
{
   int i;
   double pitch;
   static double old_x = 0, old_y = 0;

   double u, v;
   double *x, *y, *p, *a, *b;
   double *h, *d;


   x = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );
   y = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );
   p = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );
   a = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );
   b = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );

   h = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );
   d = (double *) xmalloc( n * sizeof(double) );


   for (i = 0 ; i < n ; i++) {
      x[i] = vertex[i].x;
      y[i] = vertex[i].y;
      p[i] = 0;
      a[i] = 0;
      b[i] = 0;

      h[i] = 0;
      d[i] = 0;
   }


   open_maketable2(n, p, x, y, a, b, h, d);

   pitch = 1.0/(double)split;
   for (i = 0; i <= split ; i++) {
      open_spline2(n, pitch * (double)i, &u, &v, p, x, y, a, b);
      if (i == 0) {
         // pset
      }
      else {
         //LineDraw(drawing_area, old_x, old_y, u, v, 1, color);
      }
      old_x = u;
      old_y = v;
//     printf("%5.2f %5.2f\n", u, v);
   }


   xfree(x);
   xfree(y);
   xfree(p);
   xfree(a);
   xfree(b);

   xfree(h);
   xfree(d);

   return EXIT_SUCCESS;
}

//スプライン補間(閉曲線)


/*
平面上のn点を通る閉曲線を求める。
このプログラムは pspline2() と maketable() と spline() および spline2.c の
maketable2() と spline2() を合わせ,配列の添字の上限を n-1 から n に変え,
maketable2() 中の <n (2か所) を ≦nにし,p[n-1] を p[n]にしたものである。
*/
/* 閉曲線 */

//#define n   5
//double x[n + 1] = { 1, 2, 4, 6, 5, 1 },
//    y[n + 1] = { 1, 3, 4, 3, 1, 1 },
//    p[n + 1], a[n + 1], b[n + 1];

void close_maketable(int n, double x[], double y[], double z[], double h[], double d[], double w[])
{
   int i;
   double t;
//  static double h[n + 1], d[n + 1], w[n + 1];

   for (i = 0; i < n; i++) {
      h[i] = x[i + 1] - x[i];
      w[i] = (y[i + 1] - y[i]) / h[i];
   }
   w[n] = w[0];
   for (i = 1; i < n; i++) d[i] = 2 * (x[i + 1] - x[i - 1]);
   d[n] = 2 * (h[n - 1] + h[0]);
   for (i = 1; i <= n; i++) z[i] = w[i] - w[i - 1];
   w[1] = h[0]; w[n - 1] = h[n - 1]; w[n] = d[n];
   for (i = 2; i < n - 1; i++) w[i] = 0;
   for (i = 1; i < n; i++) {
      t = h[i] / d[i];
      z[i + 1] = z[i + 1] - z[i] * t;
      d[i + 1] = d[i + 1] - h[i] * t;
      w[i + 1] = w[i + 1] - w[i] * t;
   }
   w[0] = w[n]; z[0] = z[n];
   for (i = n - 2; i >= 0; i--) {
      t = h[i] / d[i + 1];
      z[i] = z[i] - z[i + 1] * t;
      w[i] = w[i] - w[i + 1] * t;
   }
   t = z[0] / w[0]; z[0] = t; z[n] = t;
   for (i = 1; i < n; i++)
      z[i] = (z[i] - w[i] * t) / d[i];
}double close_spline(int n, double t, double x[], double y[], double z[])
{
   int i, j, k;
   double d, h, period;

   period = x[n] - x[0];
   while (t > x[n]) t -= period;
   while (t < x[0]) t += period;
   i = 0;   j = n;
   while (i < j) {
      k = (i + j) / 2;
      if (x[k] < t) i = k + 1; else j = k;
   }
   if (i > 0) i--;
   h = x[i + 1] - x[i];
   d = t - x[i];
   return (((z[i + 1] - z[i]) * d / h + z[i] * 3) * d
      + ((y[i + 1] - y[i]) / h
      - (z[i] * 2 + z[i + 1]) * h)) * d + y[i];
}void close_maketable2(int n, double p[], double x[], double y[], double a[], double b[], double h[], double d[], double w[])
{
   int i;
   double t1, t2;

   p[0] = 0;
   for (i = 1; i <= n; i++) {
      t1 = x[i] - x[i - 1];
      t2 = y[i] - y[i - 1];
      p[i] = p[i - 1] + sqrt(t1 * t1 + t2 * t2);
   }
   for (i = 1; i <= n; i++) p[i] /= p[n];
   close_maketable(n, p, x, a, h, d, w);
   close_maketable(n, p, y, b, h, d, w);
}void close_spline2(int n, double t, double *px, double *py, double p[], double x[], double   y[], double a[], double b[])
{
   *px = close_spline(n, t, p, x, a);
   *py = close_spline(n, t, p, y, b);
}

/* close spline */
//#include <stdio.h>
//#include <stdlib.h>
int close_spline_main(int n, VERTEX *vertex, long color, int split)
{
   int i;
   double pitch;
   static double old_x = 0, old_y = 0;

   double u, v;
   double *x, *y, *p, *a, *b;
   double *h, *d, *w;


   x = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   y = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   p = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   a = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   b = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );

   h = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   d = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   w = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );

   for (i = 0 ; i < (n+1) ; i++) {
      x[i] = vertex[i].x;
      y[i] = vertex[i].y;
      p[i] = 0;
      a[i] = 0;
      b[i] = 0;

      h[i] = 0;
      d[i] = 0;
      w[i] = 0;
   }


   close_maketable2(n, p, x, y, a, b, h, d, w);
   pitch = 1.0/(double)split;
   for (i = 0; i <= split ; i++) {
      close_spline2(n, pitch * i, &u, &v, p, x, y, a, b);
      if (i == 0) {
         // pset
      }
      else {
//        LineDraw(drawing_area, old_x, old_y, u, v, 1, color);
      }
      old_x = u;
      old_y = v;
//     printf("%5.2f %5.2f\n", u, v);
   }


   xfree(x);
   xfree(y);
   xfree(p);
   xfree(a);
   xfree(b);

   xfree(h);
   xfree(d);
   xfree(w);

   return EXIT_SUCCESS;
}

void close_spline_test(void)
{
int n = 5;
int split = 60;
double x1[6] = { 1, 2, 4, 6, 5, 1 },
     y1[6] = { 1, 3, 4, 3, 1, 1 };

   int i;
   double pitch;
   static double old_x = 0, old_y = 0;

   double u, v;
   double *x, *y, *p, *a, *b;
   double *h, *d, *w;


   x = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   y = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   p = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   a = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   b = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );

   h = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   d = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );
   w = (double *) xmalloc( (n+1) * sizeof(double) );

   for (i = 0 ; i < (n+1) ; i++) {
      x[i] = x1[i];
      y[i] = y1[i];
      p[i] = 0;
      a[i] = 0;
      b[i] = 0;

      h[i] = 0;
      d[i] = 0;
      w[i] = 0;
   }


   close_maketable2(n, p, x, y, a, b, h, d, w);
   pitch = 1.0/(double)split;
   for (i = 0; i <= split ; i++) {
      close_spline2(n, pitch * i, &u, &v, p, x, y, a, b);
      if (i == 0) {
         // pset
      }
      else {
//        LineDraw(drawing_area, old_x, old_y, u, v, 1, 0xffffff);
      }
      old_x = u;
      old_y = v;
//     printf("%5.2f %5.2f\n", u, v);
   }

   xfree(x);
   xfree(y);
   xfree(p);
   xfree(a);
   xfree(b);

   xfree(h);
   xfree(d);
   xfree(w);

   return;
}

/* ====================================================================
 * === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===
 * ====================================================================
 *  Project       : SagCAD
 *  Source        : spline.c
 * ====================================================================
 */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index