Logo Search packages:      
Sourcecode: sagcad version File versions  Download package

global.c

/* ====================================================================
 * === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===
 * ====================================================================
 * 
 *  Project       : SagCAD
 *  Description     : CAD/CAM
 *  Source        : global.c
 * 
 *  ----------------------------------
 * 
 *  License       : GNU General Public License (GPL)
 *  Copyright      : (C) 1998-2007 by Yutaka Sagiya
 *  email        : kappa@a6s.highway.ne.jp
 *             : yutaka@sagiya.com
 *  Begin        : 2002/09/11
 *  Last         : 2007/11/08
 * ====================================================================
 */

#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif

#include <gtk/gtk.h>
#include <unistd.h>
//#include <pwd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "intl.h"

#include "MemoryLeak.h"
#include "List_cad.h"
#include "List_Dimension.h"
#include "List_PolyLine.h"
#include "List_Ellipse.h"
#include "List_insert.h"
#include "List_Block.h"
#include "List_Undo.h"
#include "List_Select.h"
#include "culcfunc.h"
#include "MsgBox.h"
#include "sagcad.h"
#define _GLOBAL_
#include "global.h"
#include "etc.h"


//#ifdef WIN32
//#define  COLOR_INIT(v) Color_RB_Change(v)
//#else
#define  COLOR_INIT(v) (v)
//#endif


int sagcad_global_init(void)
{
   int i;
   char home[256];
   CAD cad;


   /* sagcad_user */
   strcpy(sagcad_user.UserName, "Your Name");
   strcpy(sagcad_user.CompanyName, "Your Company");


   /* 設定ファイルのパスの取得 */
   GetConfigPath(sagcad_user.ConfigPath);

   strcpy(sagcad_user.BrowserPath, "netscape");
   home_of_user(home);
   strcpy(sagcad_user.CadPath, home);
   strcpy(sagcad_user.KeepCadPath, home);
   strcpy(sagcad_user.NcPath, "CADPATH");

   strcpy(sagcad_user.browser_command, "mozilla %s");
   strcpy(sagcad_user.editor_command, "gvim %s");
   strcpy(sagcad_user.print_command, "lpr %s");



   /* system */
   sagcad_system.Wait = 100;         /* 100 */
//  sagcad_system.MaxLayer = 100;    /* 100 */
   sagcad_system.LostCurrent = 0;      /* 1 */
   sagcad_system.RealTimeLayerSet = 1; /* 1 */
   sagcad_system.GridMode = 0;        /* 0 */

   /* ピクチャーボックスのアスペクト比 (ASPECT = H / W) */
   sagcad_system.ViewX = 300;
   sagcad_system.DeviceX = 0;
   sagcad_system.DeviceY = 0;
   sagcad_system.Aspect = 0;

   sagcad_system.WinMode = 0;        /* 1: */
   sagcad_system.win_width = 800;//gdk_screen_width() * 0.8;
   sagcad_system.win_height = 600;//gdk_screen_height() * 0.8;
   sagcad_system.win_x_pos = (gdk_screen_width() - sagcad_system.win_width) / 2;
   sagcad_system.win_y_pos = (gdk_screen_height() - sagcad_system.win_height) / 2;

   sagcad_system.ZoomMag = (float) 1.5;         /* 1.3 */
   sagcad_system.Splits = 15;                 /* 15 */
   sagcad_system.Search = 2;                  /* 2 */
   sagcad_system.ScrollPitch = 50;               
   sagcad_system.Length = 50;                 /* 50 */
   sagcad_system.FilletRC = 10;             /* 10 */
   sagcad_system.Grid = (float) 0.5;           /* 0.5 */

   /* sagcad_dimension */
   sagcad_dimension.Draw_Type = DRAW_REAL;        /* 0 0:図面の縮尺 1:実寸  2:文字サイズ固定 */
   sagcad_dimension.font_Type = 1;               /* 1 1:ベクトル  0:TrueType */
   sagcad_dimension.Font_height = (float) 3.2;      /* 3.2 */
   sagcad_dimension.Font_space = 2;           /* 0 */
   sagcad_dimension.Word_space = 8;           /* 0 */
   sagcad_dimension.Font_space_line = (float) 0.625;   /* 0 */
   sagcad_dimension.arrow_length = 3;          /* 2 */
   sagcad_dimension.arrow_angle = 10;          /* 15 */
   sagcad_dimension.arrow_line_extension = 5;      /* 3 */
   sagcad_dimension.assistance_line_extension = 0.625;  /* 1 */
   sagcad_dimension.assistance_line_space = 0.625;    /* 1 */
   sagcad_dimension.dimension_figure = 3;        /* 3 */

   strcpy(sagcad_dimension.font_file, "normal.cxf");      /* sagfont.sft */
   strcpy(sagcad_dimension.font_file2, "japanese.cxf"); /* sagfont2.sft */

   /* sagcad_color */
   sagcad_color.Back = COLOR_INIT(0x000000);
   sagcad_color.Select = COLOR_INIT(0xff0000);
   sagcad_color.Dimension = COLOR_INIT(0xffffff);
   sagcad_color.Cam = COLOR_INIT(0xffffff);
   sagcad_color.PrinterRect = COLOR_INIT(0x0000ff);
   sagcad_color.FirstCenterLine = COLOR_INIT(0xffffff);
//  sagcad_color.Menu[26];          /* 0x00ff00 */
   sagcad_color.Menu[0] = COLOR_INIT(0x000000);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[1] = COLOR_INIT(0x00ff00);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[2] = COLOR_INIT(0x00ffff);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[3] = COLOR_INIT(0xffff00);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[4] = COLOR_INIT(0x0000ff);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[5] = COLOR_INIT(0xffffff);  /* 0x000000 */

   sagcad_color.Menu[6] = COLOR_INIT(0xff00ff);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[7] = COLOR_INIT(0xffc0cb);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[8] = COLOR_INIT(0xffa500);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[9] = COLOR_INIT(0xda70d6);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[10] = COLOR_INIT(0xffd700);  /* 0x000000 */

   sagcad_color.Menu[11] = COLOR_INIT(0xff8ec7);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[12] = COLOR_INIT(0xff69b4);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[13] = COLOR_INIT(0xdaa520);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[14] = COLOR_INIT(0xadff2f);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[15] = COLOR_INIT(0x32cd32);  /* 0x000000 */

   sagcad_color.Menu[16] = COLOR_INIT(0x9acd32);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[17] = COLOR_INIT(0x5f9ea0);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[18] = COLOR_INIT(0x4682b4);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[19] = COLOR_INIT(0x48d1cc);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[20] = COLOR_INIT(0xadd8e6);  /* 0x000000 */

   sagcad_color.Menu[21] = COLOR_INIT(0x7fffd4);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[22] = COLOR_INIT(0xf8f4d8);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[23] = COLOR_INIT(0xe0e0e0);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[24] = COLOR_INIT(0xb0b0b0);  /* 0x000000 */
   sagcad_color.Menu[25] = COLOR_INIT(0x808080);  /* 0x000000 */


   /* line_style */
   sagcad_line_style[0].style = 1;
   sagcad_line_style[0].max = 1;
   sagcad_line_style[0].min = 0;
   sagcad_line_style[0].DsplayWidth = 2;
   sagcad_line_style[0].PrinterWidth = 2;

   sagcad_line_style[1].style = 1;
   sagcad_line_style[1].max = 1;
   sagcad_line_style[1].min = 0;
   sagcad_line_style[1].DsplayWidth = 1;
   sagcad_line_style[1].PrinterWidth = 1;

   sagcad_line_style[2].style = 2;
   sagcad_line_style[2].max = 2;
   sagcad_line_style[2].min = 1;
   sagcad_line_style[2].DsplayWidth = 1;
   sagcad_line_style[2].PrinterWidth = 1;

   sagcad_line_style[3].style = 3;
   sagcad_line_style[3].max = 10;
   sagcad_line_style[3].min = 1;
   sagcad_line_style[3].DsplayWidth = 1;
   sagcad_line_style[3].PrinterWidth = 1;

   sagcad_line_style[4].style = 4;
   sagcad_line_style[4].max = 10;
   sagcad_line_style[4].min = 1;
   sagcad_line_style[4].DsplayWidth = 1;
   sagcad_line_style[4].PrinterWidth = 1;

   sagcad_line_style[5].style = 1;
   sagcad_line_style[5].max = 1;
   sagcad_line_style[5].min = 0;
   sagcad_line_style[5].DsplayWidth = 1;
   sagcad_line_style[5].PrinterWidth = 1;

   sagcad_line_style[6].style = 1;
   sagcad_line_style[6].max = 1;
   sagcad_line_style[6].min = 0;
   sagcad_line_style[6].DsplayWidth = 1;
   sagcad_line_style[6].PrinterWidth = 1;


   /* digits */
   sagcad_digits.calcu_digits = 10;
   sagcad_digits.compa_digits = 3;
   sagcad_digits.data_digits = 8;
   sagcad_digits.dimension_digits = 3;
   sagcad_digits.cam_digits = 3;
//  calcu_digits = 10;
//  compa_digits = 3;


   /* cam */
   sagcad_cam.CamCheck = 0;
   sagcad_cam.AbsInc = 1;
   sagcad_cam.Modal = 0;
   sagcad_cam.RIJ = 1;
   sagcad_cam.Heel = 0;


   /* Printer */
   printer.Paper = A4_PAPER;
   printer.Orientation = LANDSCAPE; /* 【PORTRAIT : 1 : 縦】 【LANDSCAPE : 0 : 横】*/

   printer.paper_top = 297;
   printer.paper_bottom = 0;
   printer.paper_left = 0;
   printer.paper_right = 210;

   printer.blank_top = 0;
   printer.blank_bottom = 0;
   printer.blank_left = 0;
   printer.blank_right = 0;

   printer.scale = 1;
   printer.up_scale = 1;
   printer.low_scale = 1;

   printer.Draw_View = DISPLAY_VIEW; /* 【DISPLAY_VIEW : 1 : 画面】 【DRAWING_VIEW : 0 : 図面】*/
   printer.WakuLayer = 0xff;

   keep_printer = printer;



   NowColor = COLOR_INIT(0x00ff00);
   NowStyle = 1;
   NowLayer = 1;


   cad_list_info.head = NULL;
   cad_list_info.tail = NULL;
   /* CAD データ作成 */
   cad.layer = 0; cad.code = 0; cad.style = 3; cad.color = sagcad_color.FirstCenterLine;
   cad.sx = 0; cad.sy = 0; cad.ex = 0; cad.ey = 0;
   cad.cx = 0; cad.cy = 0; cad.r = 0;
   /* CAD Data をリストの最初に追加 */
   cad_list_add_first(&cad, &cad_list_info);

   cad.layer = 0; cad.code = 1; cad.style = 3; cad.color = sagcad_color.FirstCenterLine;
   cad.sx = sagcad_system.Length; cad.sy = 0; cad.ex = -sagcad_system.Length; cad.ey = 0;
   cad.cx = 0; cad.cy = 0; cad.r = 0;
   cad_list_add_first(&cad, &cad_list_info);

   cad.layer = 0; cad.code = 1; cad.style = 3; cad.color = sagcad_color.FirstCenterLine;
   cad.sx = 0; cad.sy = sagcad_system.Length; cad.ex = 0; cad.ey = -sagcad_system.Length;
   cad.cx = 0; cad.cy = 0; cad.r = 0;
   cad_list_add_first(&cad, &cad_list_info);


#ifdef TEST
   ReturnFunc = MouseRet_Non;
#endif


   /* Layer */
   for (i = 0 ; i < 256 ; i++) {
      if (i == 0 ||i == 1) {
         Layer[i].draw = 1;
      }
      else {
         Layer[i].draw = 0;
      }
      Layer[i].style = 1;
      Layer[i].color = 0xffffff;
      
      sprintf(Layer[i].name, "%X", i);
   }

   /* 登録画面設定変数 */
   for (i = 0 ; i < 7 ; i++) {
      GamenMag[i] = 1;
      GamenMagX[i] = 0;
      GamenMagY[i] = 0;
   }


   return 1;
}





/* ---------------------------------------------------------------------
 * RGB(0xrrggbb) のカラーを GTK(GdkColor)用に変換
 */
GdkColor color_gtk(long rgbcol)
{
   GdkColor color;
   int red, green, blue;

   /* blue */
   blue = rgbcol & 0x0000ff;
   blue = blue * 0xff;
   color.blue = blue;

   /* green */
   green = rgbcol & 0x00ff00;
   green = green >> 8;
   green = green * 0xff;
   color.green = green;

   /* red */
   red = rgbcol & 0xff0000;
   red = red >> 16;
   red = red * 0xff;
   color.red = red;

   return color;
}





/* ---------------------------------------------------------------------
 * GTK(GdkColor) のカラー を RGB(0xrrggbb)に変換
 */
long gtk_color_rgb(GdkColor color)
{
   long red, green, blue;

   blue = color.blue / 0xff;

   green = color.green / 0xff;
   green = green << 8;

   red = color.red / 0xff;
   red = red << 16;

   return (red | green | blue);
}





/* ---------------------------------------------------------------------
 * 0xrrggbb の形式のデータの "rr" と "bb" を交換する
 * Windows(0xbbggrr) のカラー <--> 0xrrggbb の変換
 * 
 */
long Color_RB_Change(long rgbcol)
{
   long color;
   long red, green, blue;

   /* red */
   red = rgbcol & 0x0000ff;
   red = red << 16;

   /* green */
   green = rgbcol & 0x00ff00;

   /* blue */
   blue = rgbcol & 0xff0000;
   blue = blue >> 16;

   color = red + green + blue;
   return color;
}





/* -------------------------------------------------------------------
 * コントロールにキャプションを設定
 * 
 */
int set_window_text(GtkWidget *widget, char *str)
{
   gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(widget), str);
   return 1;
}





/* -------------------------------------------------------------------
 * ラベルにテキストを設定
 * 
 */
int set_label_text(GtkWidget *widget, char *str)
{
   gtk_label_set_text(GTK_LABEL(widget), str);
   return 1;
}





/* -------------------------------------------------------------------
 * 初期設定ファイル読み込み
 * 
 */
int ConfigRead(void)
{
//char test[256];

   FILE *stream;
   char Path[256], str[256];//, home[256];


   /* -----------------------------------------------------
    * Open File
    */
   GetConfigPath(str);
   //home_of_user(home);
   sprintf(Path, "%s/sagcadrc", str);

//g_print("%s\n", Path);
   if ((stream = fopen( Path, "r")) == NULL) {
      //g_print("初期設定ファイル %s が見つかりませんでした。\n起動後すぐに環境設定を行ってください。\n", Path);
      MsgBox("SagCAD ERROR", _("An initial setting file wasn't found out.") , 
           _("Set environment immediately after start-up.") , NULL, NULL, "OK");

      //home_of_user(home);
      //sprintf(str, "%s/.sagcad", home);
      //mkdir(str, S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IXGRP);
      if (ConfigWrite() == 0) {
         g_print( _("The initial setting file [%s] It wasn't possible to create.\n") , Path);
      }

      return 0;
   }
//g_print("are\n");


   while(1) {
      if (LineRead(stream, str) == 0) {
         fclose(stream);
         return 0;
      }

      /* EOF */
      if(strstr(str,"EOF") != NULL ) break;

      /* 注釈行 */
      if (strstr(str,"#") - str == 0) {
         ;
      }





      /* User */

      /* CompanyName */
      else if(strstr(str, "CompanyName") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sprintf(sagcad_user.CompanyName, "%s", str);
//OneShotLog(sagcad_user.CompanyName);
      }
      /* UserName */
      else if(strstr(str, "UserName") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sprintf(sagcad_user.UserName, "%s",str);
//OneShotLog(sagcad_user.UserName);
      }
      /* PassWord */
      else if(strstr(str, "PassWord") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
//        sprintf(PassWord, "%s", str);
      }



      /* PATH */

      /* CAD PATH */
      else if(strstr(str, "CadPath") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         strcpy(sagcad_user.CadPath, str);
         strcpy(sagcad_user.KeepCadPath, str);
      }
      /* NC PATH */
      else if(strstr(str, "NcPath") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         strcpy(sagcad_user.NcPath, str);
      }

      /* Browser PATH */
//     else if(strstr(str, "BrowserPath") != NULL ) {
//        if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
//        strcpy(sagcad_user.BrowserPath, str);
//        g_print("BrowserPath = %s", str);
//     }



      /* COMMAND */

      /* Editor command */
      else if(strstr(str, "Editor command") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         strcpy(sagcad_user.editor_command, str);
      }
      /* Print command */
      else if(strstr(str, "Print command") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         strcpy(sagcad_user.print_command, str);
      }
      /* Browser command */
      else if(strstr(str, "Browser command") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         strcpy(sagcad_user.browser_command, str);
      }



      /* System */

      /* Data Version */
      else if(strstr(str, "Data Version") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         data_version = atoi(str);
      }
      /* Wait */
      else if(strstr(str, "Wait") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.Wait = atoi(str);
      }
      /* ZoomMag */
      else if(strstr(str, "ZoomMag") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.ZoomMag = (float) atof(str);
      }
      /* Splits */
      else if(strstr(str, "Splits") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.Splits = (float) atof(str);
      }
      /* Search */
      else if(strstr(str, "Search") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.Search = (float) atof(str);
      }
      /* Length */
      else if(strstr(str, "Length") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.Length = (float) atof(str);
      }
      /* FilletRC */
      else if(strstr(str, "FilletRC") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.FilletRC = (float) atof(str);
      }
      /* WinMode */
      else if(strstr(str, "WinMode") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.WinMode = atoi(str);
      }
      /* win_x_pos */
      else if(strstr(str, "win_x_pos") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.win_x_pos = atoi(str);
//        g_print("global.c : ConfigRead() : win_x_pos = %d\n", sagcad_system.win_x_pos);
      }
      /* win_y_pos */
      else if(strstr(str, "win_y_pos") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.win_y_pos = atoi(str);
//        g_print("global.c : ConfigRead() : win_y_pos = %d\n", sagcad_system.win_y_pos);
      }
      /* win_width */
      else if(strstr(str, "win_width") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.win_width = atoi(str);
      }
      /* win_height */
      else if(strstr(str, "win_height") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.win_height = atoi(str);
      }



      /* Layer Setting */

      /* MaxLayer */
//     else if(strstr(str, "MaxLayer") != NULL ) {
//        if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
//        sagcad_system.MaxLayer = atoi(str);
//     }
      /* LostCurrent */
      else if(strstr(str, "LostCurrent") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.LostCurrent = atoi(str);
      }
      /* RealTimeLayerSet */
      else if(strstr(str, "RealTimeLayerSet") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_system.RealTimeLayerSet = atoi(str);
      }



      /* 寸法設定 */

      /* DimensionConfig */
      else if(strstr(str, "DimensionConfig") != NULL || strstr(str, "Draw_Type") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.Draw_Type = atoi(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.Draw_Type = %d\n", sagcad_dimension.Draw_Type);
//OneShotLog(test);
      }
      /* font_Type */
      else if(strstr(str, "font_Type") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.font_Type = atoi(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.font_Type = %d\n", sagcad_dimension.font_Type);
//OneShotLog(test);
      }
      /* Font_height */
      else if(strstr(str, "Font_height") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.Font_height = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.Font_height = %f\n", sagcad_dimension.Font_height);
//OneShotLog(test);
      }
      /* Font_space_line */
      else if(strstr(str, "Font_space_line") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.Font_space_line = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.Font_space_line = %f\n", sagcad_dimension.Font_space_line);
//OneShotLog(test);
      }
      /* Font_space */
      else if(strstr(str, "Font_space") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.Font_space = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.Font_space = %f\n", sagcad_dimension.Font_space);
//OneShotLog(test);
      }
      /* arrow_length */
      else if(strstr(str, "arrow_length") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.arrow_length = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.arrow_length = %f\n", sagcad_dimension.arrow_length);
//OneShotLog(test);
      }
      /* arrow_angle */
      else if(strstr(str, "arrow_angle") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.arrow_angle = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.arrow_angle = %f\n", sagcad_dimension.arrow_angle);
//OneShotLog(test);
      }
      /* arrow_line_extension */
      else if(strstr(str, "arrow_line_extension") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.arrow_line_extension = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.arrow_line_extension = %f\n", sagcad_dimension.arrow_line_extension);
//OneShotLog(test);
      }
      /* assistance_line_extension */
      else if(strstr(str, "assistance_line_extension") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.assistance_line_extension = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.assistance_line_extension = %f\n", sagcad_dimension.assistance_line_extension);
//OneShotLog(test);
      }
      /* assistance_line_space */
      else if(strstr(str, "assistance_line_space") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.assistance_line_space = (float) atof(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.assistance_line_space = %f\n", sagcad_dimension.assistance_line_space);
//OneShotLog(test);
      }
      /* dimension_figure */
      else if(strstr(str, "dimension_figure") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_dimension.dimension_figure = atoi(str);
//sprintf(test, "sagcad_dimension.dimension_figure = %d\n", sagcad_dimension.dimension_figure);
//OneShotLog(test);
      }
      /* font_file1 */
      else if(strstr(str, "font_file1") != NULL ) {
         LineRead(stream, str);
         sprintf(sagcad_dimension.font_file, "%s", str);
      }
      /* font_file2 */
      else if(strstr(str, "font_file2") != NULL ) {
         LineRead(stream, str);
         sprintf(sagcad_dimension.font_file2, "%s", str);
      }



      /* システムカラー */

      /* BackColor */
      else if(strstr(str, "BackColor") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Back = (atoi16(str)); }
      /* SelectColor */
      else if(strstr(str, "SelectColor") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Select = (atoi16(str)); }
      /* DimensionColor */
      else if(strstr(str, "DimensionColor") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Dimension = (atoi16(str)); }
      /* CamColor */
      else if(strstr(str, "CamColor") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Cam = (atoi16(str)); }
      /* PrinterRectColor */
      else if(strstr(str, "PrinterRectColor") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.PrinterRect = (atoi16(str)); }
      /* FirstCenterLine */
      else if(strstr(str, "FirstCenterLine") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.FirstCenterLine = (atoi16(str)); }



      /* カラー メニュー */

      /* ColorMenu00 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu01") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[1] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu01 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu02") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[2] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu02 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu03") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[3] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu03 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu04") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[4] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu04 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu05") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[5] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu05 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu06") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[6] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu06 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu07") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[7] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu07 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu08") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[8] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu08 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu09") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[9] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu09 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu10") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[10] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu10 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu11") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[11] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu11 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu12") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[12] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu12 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu13") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[13] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu13 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu14") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[14] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu14 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu15") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[15] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu15 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu16") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[16] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu16 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu17") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[17] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu17 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu18") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[18] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu18 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu19") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[19] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu19 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu20") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[20] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu20 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu21") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[21] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu21 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu22") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[22] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu22 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu23") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[23] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu23 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu24") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[24] = (atoi16(str)); }
      /* ColorMenu24 */
      else if(strstr(str, "ColorMenu25") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_color.Menu[25] = (atoi16(str)); }



      /* 線種設定 */

      /* LineStyle[0] */
      else if(strstr(str, "LineStyle00_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[0].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle00_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[0].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle00_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[0].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle00_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[0].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle00_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[0].PrinterWidth = atoi(str);
      }

      /* LineStyle[1] */
      else if(strstr(str, "LineStyle01_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[1].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle01_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[1].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle01_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[1].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle01_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[1].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle01_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[1].PrinterWidth = atoi(str);
      }

      /* LineStyle[2] */
      else if(strstr(str, "LineStyle02_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[2].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle02_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[2].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle02_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[2].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle02_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[2].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle02_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[2].PrinterWidth = atoi(str);
      }

      /* sagcad_line_style[3] */
      else if(strstr(str, "LineStyle03_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[3].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle03_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[3].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle03_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[3].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle03_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[3].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle03_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[3].PrinterWidth = atoi(str);
      }

      /* LineStyle[4] */
      else if(strstr(str, "LineStyle04_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[4].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle04_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[4].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle04_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[4].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle04_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[4].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle04_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[4].PrinterWidth = atoi(str);
      }

      /* LineStyle[5] */
      else if(strstr(str, "LineStyle05_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[5].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle05_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[5].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle05_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[5].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle05_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[5].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle05_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[5].PrinterWidth = atoi(str);
      }

      /* LineStyle[6] */
      else if(strstr(str, "LineStyle06_style") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[6].style = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle06_max") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[6].max = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle06_min") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[6].min = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle06_DsplayWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[6].DsplayWidth = atoi(str);
      }
      else if(strstr(str, "LineStyle06_PrinterWidth") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_line_style[6].PrinterWidth = atoi(str);
      }





      /* digits */

      /* calcu_digits */
      else if(strstr(str, "calcu_digits") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_digits.calcu_digits = atoi(str);
         calcu_digits = atoi(str);
      }

      /* compa_digits */
      else if(strstr(str, "compa_digits") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_digits.compa_digits = atoi(str);
         compa_digits = atoi(str);
      }

      /* data_digits */
      else if(strstr(str, "data_digits") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_digits.data_digits = atoi(str);
      }

      /* dimension_digits */
      else if(strstr(str, "dimension_digits") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_digits.dimension_digits = atoi(str);
      }

      /* cam_digits */
      else if(strstr(str, "cam_digits") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_digits.cam_digits = atoi(str);
      }





      /* cam */

      /* CamCheck */
      else if(strstr(str, "CamCheck") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_cam.CamCheck = atoi(str);
      }

      /* AbsInc */
      else if(strstr(str, "AbsInc") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_cam.AbsInc = atoi(str);
      }

      /* Modal */
      else if(strstr(str, "Modal") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_cam.Modal = atoi(str);
      }

      /* RIJ */
      else if(strstr(str, "RIJ") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_cam.RIJ = atoi(str);
      }

      /* Heel */
      else if(strstr(str, "Heel") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         sagcad_cam.Heel = atoi(str);
      }



//#ifdef TEST
      /* printer */

      /* scPaperSize */
      else if(strstr(str, "Paper") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.Paper = atoi(str);
      }

      /* scOrientation */
      else if(strstr(str, "Orientation") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.Orientation = atoi(str);
      }

      /* paper_top */
      else if(strstr(str, "paper_top") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.paper_top = atof(str);
      }
      /* paper_bottom */
      else if(strstr(str, "paper_bottom") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.paper_bottom = atof(str);
      }
      /* paper_left */
      else if(strstr(str, "paper_left") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.paper_left = atof(str);
      }
      /* paper_right */
      else if(strstr(str, "paper_right") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.paper_right = atof(str);
      }

      /* blank_top */
      else if(strstr(str, "blank_top") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.blank_top = 0;//atof(str);
      }
      /* blank_bottom */
      else if(strstr(str, "blank_bottom") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.blank_bottom = 0;//atof(str);
      }
      /* blank_left */
      else if(strstr(str, "blank_left") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.blank_left = 0;//atof(str);
      }
      /* blank_right */
      else if(strstr(str, "blank_right") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.blank_right = 0;//atof(str);
      }

      /* UpScale */
      else if(strstr(str, "up_scale") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.up_scale = (float) atof(str);
      }

      /* LowScale */
      else if(strstr(str, "low_scale") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.low_scale = (float) atof(str);
      }

      /* RealSize */
      else if(strstr(str, "Draw_View") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.Draw_View = atoi(str);
      }

      /* WakuLayer */
      else if(strstr(str, "WakuLayer") != NULL ) {
         if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
         printer.WakuLayer = atoi(str);
      }
//#endif


   }
   fclose(stream);
   return 1;
}





/* -------------------------------------------------------------------
 * 初期設定ファイル書きこみ
 * 
 */
int ConfigWrite(void)
{
   FILE *stream;
   char Path[256], str[256], str1[256];//, home[256];
   int i;



   /* -----------------------------------------------------
    * Open File
    */
   GetConfigPath(str);
   sprintf(Path, "%s/sagcadrc", str);
//  home_of_user(home);
//  sprintf(Path, "%s/.sagcadrc", home);
   if ((stream = fopen( Path, "w")) == NULL) {
//     g_print("初期設定ファイル %s を作成できませんでした。", Path);
      MsgBox("SagCAD ERROR", "初期設定ファイルを", "作成できませんでした。", NULL, NULL, "OK");
      return 0;
   }


   sprintf(str, "# ====================================================================\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# ====================================================================\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  Project       : sagcad\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  Description     : CAD/CAM\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  Source        : sagcadrc\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  ----------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  Copyright      : (C) 1998-2007 by Yutaka Sagiya\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  email        : kappa@a6s.highway.ne.jp\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#             : yutaka@sagiya.com\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  Begin        : 2001/03/27\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "#  Last         : 2007/11/08\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# ====================================================================\n");
   fputs(str, stream);





   /* -----------------------------------------------------
    * User 
    */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# User\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* CompanyName */
   sprintf(str, "CompanyName\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.CompanyName);
   fputs(str, stream);

   /* UserName */
   sprintf(str, "UserName\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.UserName);
   fputs(str, stream);


   /* -----------------------------------------------------
    * PATH 
    */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# PATH\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* CadPath */
   sprintf(str, "CadPath\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.KeepCadPath);
   fputs(str, stream);

   /* NcPath */
   sprintf(str, "NcPath\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.NcPath);
   fputs(str, stream);

   /* BrowserPath */
   sprintf(str, "BrowserPath\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.BrowserPath);
   fputs(str, stream);


   /* -----------------------------------------------------
    * Command 
    */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# COMMAND\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* Editor */
   sprintf(str, "Editor command\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.editor_command);
   fputs(str, stream);

   /* Print */
   sprintf(str, "Print command\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.print_command);
   fputs(str, stream);

   /* Browser */
   sprintf(str, "Browser command\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_user.browser_command);
   fputs(str, stream);


   /* -----------------------------------------------------
    * System 
    */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# System\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* Data Version */
   sprintf(str, "Data Version\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", data_version);
   fputs(str, stream);
   
   /* Wait */
   sprintf(str, "Wait\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.Wait);
   fputs(str, stream);

   /* win_x_pos */
   sprintf(str, "win_x_pos\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.win_x_pos);
   fputs(str, stream);

   /* win_y_pos */
   sprintf(str, "win_y_pos\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.win_y_pos);
   fputs(str, stream);

   /* win_width */
   sprintf(str, "win_width\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.win_width);
   fputs(str, stream);

   /* win_height */
   sprintf(str, "win_height\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.win_height);
   fputs(str, stream);

   /* ZoomMag */
   sprintf(str, "ZoomMag\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_system.ZoomMag, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* Splits */
   sprintf(str, "Splits\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_system.Splits, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* Search */
   sprintf(str, "Search\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_system.Search, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* Length */
   sprintf(str, "Length\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_system.Length, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* FiretRC */
   sprintf(str, "FilletRC\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_system.FilletRC, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* WinMode */
   sprintf(str, "WinMode\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.WinMode);
   fputs(str, stream);


   /* -----------------------------------------------------
    * Layer Setting 
    */
   /* MaxLayer */
//  sprintf(str, "MaxLayer\n");
//  fputs(str, stream);
//  sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.MaxLayer);
//  fputs(str, stream);

   /* LostCurrent */
   sprintf(str, "LostCurrent\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.LostCurrent);
   fputs(str, stream);

   /* RealTimeLayerSet */
   sprintf(str, "RealTimeLayerSet\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_system.RealTimeLayerSet);
   fputs(str, stream);





   /* -----------------------------------------------------
    * 寸法設定 
    */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# 寸法設定\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* DimensionConfig */
   sprintf(str, "Draw_Type\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_dimension.Draw_Type);
   fputs(str, stream);

   /* font_Type */
   sprintf(str, "font_Type\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.font_Type, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* Font_height */
   sprintf(str, "Font_height\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.Font_height, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* Font_space */
   sprintf(str, "Font_space\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.Font_space, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* Font_space_line */
   sprintf(str, "Font_space_line\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.Font_space_line, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* arrow_length */
   sprintf(str, "arrow_length\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.arrow_length, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* arrow_angle */
   sprintf(str, "arrow_angle\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.arrow_angle, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* arrow_line_extension */
   sprintf(str, "arrow_line_extension\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.arrow_line_extension, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* assistance_line_extension */
   sprintf(str, "assistance_line_extension\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.assistance_line_extension, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* assistance_line_space */
   sprintf(str, "assistance_line_space\n");
   fputs(str, stream);
   FloatOut(str1, sagcad_dimension.assistance_line_space, 0);
   sprintf(str, " %s\n", str1);
   fputs(str, stream);

   /* dimension_figure */
   sprintf(str, "dimension_figure\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_dimension.dimension_figure);
   fputs(str, stream);

   /* font_file1 */
   sprintf(str, "font_file1\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_dimension.font_file);
   fputs(str, stream);

   /* font_file2 */
   sprintf(str, "font_file2\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "%s\n", sagcad_dimension.font_file2);
   fputs(str, stream);





   /* システムカラー */

   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# System Color\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* BackColor */
   sprintf(str, "BackColor\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Back));
   fputs(str, stream);

   /* SelectColor */
   sprintf(str, "SelectColor\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Select));
   fputs(str, stream);

   /* DimensionColor */
   sprintf(str, "DimensionColor\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Dimension));
   fputs(str, stream);

   /* CamColor */
   sprintf(str, "CamColor\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Cam));
   fputs(str, stream);

   /* PrinterRectColor */
   sprintf(str, "PrinterRectColor\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.PrinterRect));
   fputs(str, stream);

   /* FirstCenterLine */
   sprintf(str, "FirstCenterLine\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.FirstCenterLine));
   fputs(str, stream);





   /* カラー メニュー */

   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# Color Menu\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   /* ColorMenu01 */
   sprintf(str, "ColorMenu01\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[1]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu02 */
   sprintf(str, "ColorMenu02\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[2]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu03 */
   sprintf(str, "ColorMenu03\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[3]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu04 */
   sprintf(str, "ColorMenu04\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[4]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu05 */
   sprintf(str, "ColorMenu05\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[5]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu06 */
   sprintf(str, "ColorMenu06\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[6]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu07 */
   sprintf(str, "ColorMenu07\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[7]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu08 */
   sprintf(str, "ColorMenu08\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[8]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu09 */
   sprintf(str, "ColorMenu09\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[9]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu10 */
   sprintf(str, "ColorMenu10\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[10]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu11 */
   sprintf(str, "ColorMenu11\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[11]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu12 */
   sprintf(str, "ColorMenu12\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[12]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu13 */
   sprintf(str, "ColorMenu13\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[13]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu14 */
   sprintf(str, "ColorMenu14\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[14]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu15 */
   sprintf(str, "ColorMenu15\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[15]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu16 */
   sprintf(str, "ColorMenu16\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[16]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu17 */
   sprintf(str, "ColorMenu17\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[17]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu18 */
   sprintf(str, "ColorMenu18\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[18]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu19 */
   sprintf(str, "ColorMenu19\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[19]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu20 */
   sprintf(str, "ColorMenu20\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[20]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu21 */
   sprintf(str, "ColorMenu21\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[21]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu22 */
   sprintf(str, "ColorMenu22\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[22]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu23 */
   sprintf(str, "ColorMenu23\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[23]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu24 */
   sprintf(str, "ColorMenu24\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[24]));
   fputs(str, stream);
   /* ColorMenu25 */
   sprintf(str, "ColorMenu25\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "0x%x\n", (int)(sagcad_color.Menu[25]));
   fputs(str, stream);





   /* 線種設定 */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# Line Style\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   for ( i = 0 ; i < 7 ; i++ ) {
   /* LineStyle00 */
      sprintf(str, "LineStyle0%d_style\n", i);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, " %d\n", sagcad_line_style[i].style);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, "LineStyle0%d_max\n", i);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, " %d\n", sagcad_line_style[i].max);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, "LineStyle0%d_min\n", i);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, " %d\n", sagcad_line_style[i].min);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, "LineStyle0%d_DsplayWidth\n", i);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, " %d\n", sagcad_line_style[i].DsplayWidth);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, "LineStyle0%d_PrinterWidth\n", i);
      fputs(str, stream);
      sprintf(str, " %d\n", sagcad_line_style[i].PrinterWidth);
      fputs(str, stream);
   }





   /* digits */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# digits\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "calcu_digits\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_digits.calcu_digits);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "compa_digits\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_digits.compa_digits);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "data_digits\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_digits.data_digits);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "dimension_digits\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_digits.dimension_digits);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "cam_digits\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_digits.cam_digits);
   fputs(str, stream);





   /* cam */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# cam\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "CamCheck\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_cam.CamCheck);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "AbsInc\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_cam.AbsInc);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "Modal\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_cam.Modal);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "RIJ\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_cam.RIJ);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "Heel\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", sagcad_cam.Heel);
   fputs(str, stream);




   /* printer */
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# --------------------------------------------------------------------\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# printer\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "# \n");
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "Paper\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", keep_printer.Paper);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "Orientation\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", keep_printer.Orientation);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "brank_top\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.blank_top);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "blank_bottom\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.blank_bottom);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "blank_left\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.blank_left);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "blank_right\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.blank_right);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "paper_top\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.paper_top);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "paper_bottom\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.paper_bottom);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "paper_left\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.paper_left);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "paper_right\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.paper_right);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "up_scale\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.up_scale);
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, "low_scale\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %f\n", keep_printer.low_scale);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "Draw_View\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", keep_printer.Draw_View);
   fputs(str, stream);

   sprintf(str, "WakuLayer\n");
   fputs(str, stream);
   sprintf(str, " %d\n", keep_printer.WakuLayer);
   fputs(str, stream);

   keep_printer = printer;



   /* EOF */
   sprintf(str, "EOF\n");
   fputs(str, stream );
   /* ファイルをクローズ */ 
   fclose(stream);
   return 1;
}
#ifdef AFTER
#endif





/* ====================================================================
 * === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===
 * ====================================================================
 *  Project       : SagCAD
 *  Source        : global.c
 * ====================================================================
 */


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index