Logo Search packages:      
Sourcecode: sagcad version File versions  Download package

CamSetDlg.c

/* ====================================================================
 * === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===
 * ====================================================================
 * 
 *  Project       : SagCAD
 *  Description     : CAD/CAM
 *  Source        : CamSetDlg.c
 * 
 *  ----------------------------------
 * 
 *  License       : GNU General Public License (GPL)
 *  Copyright      : (C) 1998-2007 by Yutaka Sagiya
 *  email        : kappa@a6s.highway.ne.jp
 *             : yutaka@sagiya.com
 *  Begin        : 2003/04/17
 *  Last         : 2007/11/08
 * ====================================================================
 */

#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif

#include <gtk/gtk.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "intl.h"

#include "MemoryLeak.h"
#include "Command.h"
#include "etc.h"

#define _CAMSETDLG_
#include "CamSetDlg.h"
/* -------------------------------------------------------------------
 * NCJ_read
 */
int NCJ_read(CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   FILE *stream;
   gchar FileName[256], str[256];
   gint start_len = 0, end_len = 0, frag = 0;


   GetConfigPath(str);
   sprintf(FileName, "%s/NoName.NCJ", str);
   if (read_file_name_get(FileName) == 0) {
      return 0;
   }
   if (FileName == NULL) {
      return 0;
   }
   //g_print("FileName = %s\n", FileName);


   if( (stream = fopen( FileName , "r" )) == NULL ){
      printf( _("The file could not be opened. [%s]\n") , FileName);
      return 0;
   }


   while (1) {
      if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;

      /*NC START */
      if ( strstr(str, "NC START {") != NULL ) {
         frag = 0;
         start_len = 0;
         while (1) {
            if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
            if (strstr(str, "}") != NULL ) {
               break;
            }
            else if (strstr(str, "END") != NULL ) {
               fclose(stream);
               return 0;
            }
            else {
               if (frag == 0) {
                  frag = 1;
               }
               else {
                  start_len = start_len + 1;
               }
               start_len = start_len + strlen(str);
            }
         }
      }

      /* NC END */
      if ( strstr(str, "NC END {") != NULL ) {
         frag = 0;
         end_len = 0;
         while(1) {
            if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
            if (strstr(str, "}") != NULL ) {
               break;
            }
            else if (strstr(str, "END") != NULL ) {
               fclose(stream);
               return 0;
            }
            else {
               if (frag == 0) {
                  frag = 1;
               }
               else {
                  end_len = end_len + 1;
               }
               end_len = end_len + strlen(str);
            }
         }
      }

      /* END */
      if (strstr(str, "END") != NULL ) {
         break;
      }
   }
   fclose(stream);


//g_print ("NCJ_read() : %d %d\n", start_len, end_len);


   if (start_len > 0) {
      cam_set_dlg->start_str = (gchar *)xmalloc((start_len + 1) * sizeof(gchar));
   }
   else cam_set_dlg->start_str = NULL;

   if (end_len > 0) {
      cam_set_dlg->end_str = (gchar *)xmalloc((end_len + 1) * sizeof(gchar));
   }
   else cam_set_dlg->end_str = NULL;

   /* */
   if( (stream = fopen( FileName , "r" )) == NULL ){
      printf( _("The file could not be opened. [%s]\n") , FileName);
      return 0;
   }


   /* ABS INC */
   if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
   cam_set_dlg->AbsInc = atoi(str);

   if (cam_set_dlg->AbsInc == 0) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->abs_check), TRUE);
   }
   else {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->inc_check), TRUE);
   }


   /* R IJ */
   if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
   cam_set_dlg->RIJ = atoi(str);

   if (cam_set_dlg->RIJ == 0) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->r_check), TRUE);
   }
   else {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->ij_check), TRUE);
   }


   /* Heel */
   if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
   cam_set_dlg->Heel = atoi(str);


   /* Modal */
   if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
   cam_set_dlg->Modal = atoi(str);

   if (cam_set_dlg->Modal == 0) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_on_check), TRUE);
   }
   else {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_off_check), TRUE);
   }   while (1) {
      if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;

      /*NC START */
      if ( strstr(str, "NC START {") != NULL ) {
         if (cam_set_dlg->start_str != NULL) {
            frag = 0;
            strcpy(cam_set_dlg->start_str, "");
            while (1) {
               if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
               if (strstr(str, "}") != NULL ) {
                  break;
               }
               else if (strstr(str, "END") != NULL ) {
                  fclose(stream);
                  return 0;
               }
               else {
                  if (frag == 0) {
                     frag = 1;
                  }
                  else {
                     strcat(cam_set_dlg->start_str, "\n");
                  }
                  strcat(cam_set_dlg->start_str, str);
               }
            }
         }


         if (cam_set_dlg->start_str != NULL) {
            GtkTextIter p, start, end ;
            
            GtkTextBuffer *textbuf = gtk_text_view_get_buffer((GtkTextView *)cam_set_dlg->start_text) ;
            // Clear buffer 
            gtk_text_buffer_get_start_iter ( textbuf, &start ) ;
            gtk_text_buffer_get_end_iter ( textbuf, &end ) ;
            gtk_text_buffer_delete ( textbuf, &start, &end ) ;
            
            gtk_text_buffer_insert (textbuf, &p, cam_set_dlg->start_str, -1) ;

            /*
            gtk_text_insert(GTK_TEXT(cam_set_dlg->start_text), 
                        NULL, // GdkFont  *font,
                        NULL, // GdkColor  *fore,
                        NULL, // GdkColor  *back,
                        cam_set_dlg->start_str, // const char *chars,
                        -1); // gint    length );
            */
            xfree(cam_set_dlg->start_str);
            cam_set_dlg->start_str = NULL;
         }
      }

      /* NC END */
      if ( strstr(str, "NC END {") != NULL ) {
         if (cam_set_dlg->end_str != NULL) {
            frag = 0;
            strcpy(cam_set_dlg->end_str, "");
            while(1) {
               if (LineRead(stream, str) == 0) return 0;
               if (strstr(str, "}") != NULL ) {
                  break;
               }
               else if (strstr(str, "END") != NULL ) {
                  fclose(stream);
                  return 0;
               }
               else {
                  if (frag == 0) {
                     frag = 1;
                  }
                  else {
                     strcat(cam_set_dlg->end_str, "\n");
                  }
                  strcat(cam_set_dlg->end_str, str);
               }
            }
         }


         if (cam_set_dlg->end_str != NULL) {
            GtkTextIter p, start, end ;
            
            GtkTextBuffer *textbuf = gtk_text_view_get_buffer((GtkTextView *)cam_set_dlg->end_text) ;
            // Clear buffer 
            gtk_text_buffer_get_start_iter ( textbuf, &start ) ;
            gtk_text_buffer_get_end_iter ( textbuf, &end ) ;
            gtk_text_buffer_delete ( textbuf, &start, &end ) ;
            
            gtk_text_buffer_insert (textbuf, &p, cam_set_dlg->end_str, -1) ;
            
            /*
            gtk_text_insert(GTK_TEXT(cam_set_dlg->end_text), 
                        NULL, // GdkFont  *font,
                        NULL, // GdkColor  *fore,
                        NULL, // GdkColor  *back,
                        cam_set_dlg->end_str, // const char *chars,
                        -1); // gint    length );
            */
            xfree(cam_set_dlg->end_str);
            cam_set_dlg->end_str = NULL;
         }
      }


      /* END */
      if (strstr(str, "END") != NULL ) {
         break;
      }
   }

   fclose(stream);
   return 1;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * cam_set_dlg_condition_read_pushed
 */
void cam_set_dlg_condition_read_pushed(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   NCJ_read(cam_set_dlg);
}

/* -------------------------------------------------------------------
 * NCJ_save
 */
int NCJ_save(CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   FILE *stream;
   char FileName[256], str[256];


   GetConfigPath(str);
   sprintf(FileName, "%s/NoName.NCJ", str);
   if (save_file_name_get(FileName) == -1) {
      return 0;
   }
   if (FileName == NULL) {
      return 0;
   }
   //g_print("FileName = %s\n", FileName);


   if( (stream = fopen( FileName , "w" )) == NULL ){
      printf( _("The file could not be opened. [%s]\n") ,FileName);
      return TRUE;
   }

   sprintf(str, "%d\n", cam_set_dlg->AbsInc);
   fputs(str, stream );
   sprintf(str, "%d\n", cam_set_dlg->RIJ);
   fputs(str, stream );
   sprintf(str, "%d\n", cam_set_dlg->Heel);
   fputs(str, stream );
   sprintf(str, "%d\n", cam_set_dlg->Modal);
   fputs(str, stream );

   sprintf(str, "NC START {\n");
   fputs(str, stream );
   if (cam_set_dlg->start_str != NULL) {
      fputs(cam_set_dlg->start_str, stream);
      g_free(cam_set_dlg->start_str);
      cam_set_dlg->start_str = NULL;
   }
   fputs("\n", stream );
   fputs("}\n", stream );

   sprintf(str, "NC END {\n");
   fputs(str, stream );
   if (cam_set_dlg->end_str != NULL) {
      fputs(cam_set_dlg->end_str, stream);
      g_free(cam_set_dlg->end_str);
      cam_set_dlg->end_str = NULL;
   }
   fputs("\n", stream );
   fputs("}\n", stream );

   sprintf(str, "END\n");
   fputs(str, stream );

   fclose(stream);
   g_print("Save As %s\n", FileName);
   return 1;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * condition_write_buttun
 */
void cam_set_dlg_condition_write_pushed(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   /* テキストエントリーから文字列を取得 */
   /* Start Code */
   
   /* Get Text Buffer */
   GtkTextView *textview;
   GtkTextBuffer *textbuf;
   gint textbuf_size;
   GtkTextIter start, end;
   
   textview = (GtkTextView *)cam_set_dlg->start_text;
   textbuf = gtk_text_view_get_buffer(textview);
   
   /* Get textbuf size[byte] */
   textbuf_size = gtk_text_buffer_get_char_count(textbuf);
   
   /* Get save start point and end point */
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &start, 0) ;
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &end, textbuf_size) ;
   /* Get save utf-8 string */
   cam_set_dlg->start_str = gtk_text_buffer_get_text(textbuf, &start, &end, FALSE);
   
   
   
   /* End Code */
   textview = (GtkTextView *)cam_set_dlg->end_text ;
   textbuf = gtk_text_view_get_buffer(textview) ;
   
   /* Get textbuf size[byte] */
   textbuf_size = gtk_text_buffer_get_char_count(textbuf);
   
   /* Get save start point and end point */
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &start, 0) ;
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &end, textbuf_size) ;
   /* Get save utf-8 string */
   cam_set_dlg->end_str = gtk_text_buffer_get_text (textbuf, &start, &end, FALSE);
   
   
   
   /* ABS INC */
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->inc_check)->active) {
      cam_set_dlg->AbsInc = 1;
   }
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->abs_check)->active) {
      cam_set_dlg->AbsInc = 0;
   }

   /* R IJ */
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->ij_check)->active) {
      cam_set_dlg->RIJ = 1;
   }
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->r_check)->active) {
      cam_set_dlg->RIJ = 0;
   }

   /* Modal */
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_on_check)->active) {
      cam_set_dlg->Modal = 0;
   }
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_off_check)->active) {
      cam_set_dlg->Modal = 1;
   }

   cam_set_dlg->Heel = 0;
   NCJ_save(cam_set_dlg);
   
   /* Free Buffer */
   g_free(cam_set_dlg->start_str);
   g_free(cam_set_dlg->end_str);
}/* -------------------------------------------------------------------
 * ABS(G90) INC(G91) ボタン イベント
 */
void abs_inc_button_toggled(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   if (cam_set_dlg->toggle_frag == 0) {
      cam_set_dlg->toggle_frag = 1;
   }
   else { return; }

   gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget), TRUE);

   /* abs_check */
   if (cam_set_dlg->abs_check != widget) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->abs_check), FALSE);
   }
   /* inc_check */
   if (cam_set_dlg->inc_check != widget) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->inc_check), FALSE);
   }

   cam_set_dlg->toggle_frag = 0;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * [R] [IJ] ボタン イベント
 */
void rij_button_toggled(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   if (cam_set_dlg->toggle_frag == 0) {
      cam_set_dlg->toggle_frag = 1;
   }
   else { return; }

   gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget), TRUE);

   /* r_check */
   if (cam_set_dlg->r_check != widget) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->r_check), FALSE);
   }
   /* ij_check */
   if (cam_set_dlg->ij_check != widget) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->ij_check), FALSE);
   }

   cam_set_dlg->toggle_frag = 0;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * Modal [ON] [OFF] ボタン イベント
 */
void modal_button_toggled(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   if (cam_set_dlg->toggle_frag == 0) {
      cam_set_dlg->toggle_frag = 1;
   }
   else { return; }

   gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget), TRUE);

   /* modal_off_check */
   if (cam_set_dlg->modal_off_check != widget) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_off_check), FALSE);
   }
   /* modal_on_check */
   if (cam_set_dlg->modal_on_check != widget) {
      gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_on_check), FALSE);
   }

   cam_set_dlg->toggle_frag = 0;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * CANCEL
 */
void cam_set_dlg_cancel_pushed(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   cam_set_dlg->value = 0;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * OK
 */
void cam_set_dlg_ok_pushed(GtkWidget *widget, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
   /* Get Text Buffer */
   GtkTextView *textview;
   GtkTextBuffer *textbuf;
   gint textbuf_size;
   GtkTextIter start, end;
   
   /* テキストエントリーから文字列を取得 */
   
//g_print("Start Code\n");
   /* Start Code */
   textview = (GtkTextView *)cam_set_dlg->start_text;
   textbuf = gtk_text_view_get_buffer(textview);
   
   /* Get textbuf size[byte] */
   textbuf_size = gtk_text_buffer_get_char_count(textbuf);
   
   /* Get save start point and end point */
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &start, 0) ;
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &end, textbuf_size) ;
   /* Get save utf-8 string */
   cam_set_dlg->start_str = gtk_text_buffer_get_text(textbuf, &start, &end, FALSE);
   
   
   
//g_print("End Code\n");
   /* End Code */
   textview = (GtkTextView *)cam_set_dlg->end_text ;
   textbuf = gtk_text_view_get_buffer(textview) ;
   
   /* Get textbuf size[byte] */
   textbuf_size = gtk_text_buffer_get_char_count(textbuf);
   
   /* Get save start point and end point */
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &start, 0) ;
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(textbuf, &end, textbuf_size) ;
   /* Get save utf-8 string */
   cam_set_dlg->end_str = gtk_text_buffer_get_text (textbuf, &start, &end, FALSE);
   
   
//g_print("ABS INC\n");
   /* ABS INC */
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->inc_check)->active) {
      cam_set_dlg->AbsInc = 1;
   }
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->abs_check)->active) {
      cam_set_dlg->AbsInc = 0;
   }

   /* R IJ */
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->ij_check)->active) {
      cam_set_dlg->RIJ = 1;
   }
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->r_check)->active) {
      cam_set_dlg->RIJ = 0;
   }

   /* Modal */
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_on_check)->active) {
      cam_set_dlg->Modal = 0;
   }
   if (GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_off_check)->active) {
      cam_set_dlg->Modal = 1;
   }

   cam_set_dlg->Heel = 0;
   cam_set_dlg->value = 1;
}/* -------------------------------------------------------------------
 * キーが押されたイベント
 * key_press_event
 */
static gint cam_set_dlg_key_press_event(GtkWidget *widget, GdkEventKey *event, CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
//  g_print("sagcad.c : cam_set_dlg_key_press_event state:%d keyval:0x%x length:%d string:%s\n", 
//        event->state, event->keyval, event->length, event->string);


//  if (event->keyval == 0xff0d || event->keyval == 0xff8d) {     /* Enter */
//     cam_set_dlg_ok_pushed(widget, cam_set_dlg);
//     gtk_main_quit();
//  }
   return FALSE; 
}/* -------------------------------------------------------------------
 * CAM 設定
 * 
 */
gint CamSetDialog(CAM_SET_DLG *cam_set_dlg)
{
//  char str[256];

//  GtkWidget *dialog;
         GtkWidget *separator;
            GtkWidget *label;


      GtkWidget *main_vbox;
         GtkWidget *abs_inc_vbox;
//           GtkWidget *label;
//           GtkWidget *abs_check;
//           GtkWidget *inc_check;
//        GtkWidget *separator;

         GtkWidget *arc_vbox;
//           GtkWidget *label;
//           GtkWidget *r_check;
//           GtkWidget *ij_check;
//        GtkWidget *separator;

         GtkWidget *modal_vbox;
//           GtkWidget *label;
//           GtkWidget *modal_off_check;
//           GtkWidget *modal_on_check;
//        GtkWidget *separator;

         GtkWidget *start_vbox;
            GtkWidget *start_scrolledwindow;
//           GtkWidget *label;
//           GtkWidget *start_text;
         GtkWidget *end_vbox;
            GtkWidget *end_scrolledwindow;
//           GtkWidget *label;
//           GtkWidget *end_text;


//        GtkWidget *separator;
         GtkWidget *action_hbox1;
            GtkWidget *condition_read_buttun;
            GtkWidget *condition_write_buttun;
         GtkWidget *action_hbox2;
            GtkWidget *cancel_buttun;
            GtkWidget *ok_buttun;

   cam_set_dlg->toggle_frag = 0;

   /* ダイアログ(cam_set_dlg->dialog)生成 */
   cam_set_dlg->dialog = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
   gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(cam_set_dlg->dialog), _("CAM Setting") );
   gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(cam_set_dlg->dialog), GTK_WIN_POS_CENTER);
   /* ダイアログを最前面に表示する */
   gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(cam_set_dlg->dialog), TRUE);
   /* メインウィンドウを操作できないように設定 */
   gtk_window_set_transient_for(GTK_WINDOW(cam_set_dlg->dialog), GTK_WINDOW(cam_set_dlg->parent));
   
   g_signal_connect( G_OBJECT(cam_set_dlg->dialog), "key_press_event",
                  G_CALLBACK(cam_set_dlg_key_press_event), cam_set_dlg);

      /* パッキングボックス(main_vbox)を作成 */
      main_vbox = gtk_vbox_new(0, 5);
      gtk_container_add(GTK_CONTAINER(cam_set_dlg->dialog), main_vbox);
      gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(cam_set_dlg->dialog), 5);
      gtk_widget_show(main_vbox);

         /* label */
         label = gtk_button_new_with_label( _("ABS or INC") );
//        gtk_widget_set_size_request(label, 100, 20);
         gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), label, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(label);

         /* パッキングボックス(abs_inc_vbox) を作成 */
         abs_inc_vbox = gtk_hbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), abs_inc_vbox, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(abs_inc_vbox);

            /* -----------------------------------------
             * ABS INC 
             */
            /* ABS */
            cam_set_dlg->abs_check = gtk_check_button_new_with_label(" ABS(G90)");
            gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(abs_inc_vbox), cam_set_dlg->abs_check, TRUE, TRUE, 0);
            if (cam_set_dlg->AbsInc == 0) {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->abs_check), TRUE);
            }
            else {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->abs_check), FALSE);
            }
            g_signal_connect (G_OBJECT(cam_set_dlg->abs_check), 
                           "toggled", 
                           G_CALLBACK(abs_inc_button_toggled), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->abs_check);

            /* INC */
            cam_set_dlg->inc_check = gtk_check_button_new_with_label(" INC(G91)");
            gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(abs_inc_vbox), cam_set_dlg->inc_check, TRUE, TRUE, 0);
            if (cam_set_dlg->AbsInc == 1) {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->inc_check), TRUE);
            }
            else {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->inc_check), FALSE);
            }
            g_signal_connect (G_OBJECT(cam_set_dlg->inc_check), 
                           "toggled", 
                           G_CALLBACK(abs_inc_button_toggled), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->inc_check);

         /* セパレーター(separator) */
         separator = gtk_hseparator_new();
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), separator, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(separator);

         /* label */
         label = gtk_button_new_with_label( _("R or IJ") );
//        gtk_widget_set_size_request(label, 100, 20);
         gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), label, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(label);

         /* パッキングボックス(arc_vbox) を作成 */
         arc_vbox = gtk_hbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), arc_vbox, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(arc_vbox);

            /* -----------------------------------------
             * R IJ
             */
            /* R */
            cam_set_dlg->r_check = gtk_check_button_new_with_label( _("R") );
            gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(arc_vbox), cam_set_dlg->r_check, TRUE, TRUE, 0);
            if (cam_set_dlg->RIJ == 0) {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->r_check), TRUE);
            }
            else {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->r_check), FALSE);
            }
            g_signal_connect (G_OBJECT(cam_set_dlg->r_check), 
                           "toggled", 
                           G_CALLBACK(rij_button_toggled), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->r_check);

            /* IJ */
            cam_set_dlg->ij_check = gtk_check_button_new_with_label( _("IJ") );
            gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(arc_vbox), cam_set_dlg->ij_check, TRUE, TRUE, 0);
            if (cam_set_dlg->RIJ == 1) {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->ij_check), TRUE);
            }
            else {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->ij_check), FALSE);
            }
            g_signal_connect (G_OBJECT(cam_set_dlg->ij_check), 
                           "toggled", 
                           G_CALLBACK(rij_button_toggled), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->ij_check);

         /* セパレーター(separator) */
         separator = gtk_hseparator_new();
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), separator, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(separator);

         label = gtk_button_new_with_label(" Modal");
         //gtk_widget_set_size_request(label, 100, 20);
         gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), label, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(label);

         /* パッキングボックス(modal_vbox) を作成 */
         modal_vbox = gtk_hbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), modal_vbox, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(modal_vbox);

            /* -----------------------------------------
             * Modal
             */
            /* ON */
            cam_set_dlg->modal_on_check = gtk_check_button_new_with_label(" ON");
            gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(modal_vbox), cam_set_dlg->modal_on_check, TRUE, TRUE, 0);
            if (cam_set_dlg->Modal == 0) {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_on_check), TRUE);
            }
            else {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_on_check), FALSE);
            }
            g_signal_connect (G_OBJECT(cam_set_dlg->modal_on_check), 
                           "toggled", 
                           G_CALLBACK(modal_button_toggled), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->modal_on_check);

            /* OFF */
            cam_set_dlg->modal_off_check = gtk_check_button_new_with_label(" OFF");
            gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(modal_vbox), cam_set_dlg->modal_off_check, TRUE, TRUE, 0);
            if (cam_set_dlg->Modal == 1) {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_off_check), TRUE);
            }
            else {
               gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(cam_set_dlg->modal_off_check), FALSE);
            }
            g_signal_connect (G_OBJECT(cam_set_dlg->modal_off_check), 
                           "toggled", 
                           G_CALLBACK(modal_button_toggled), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->modal_off_check);

         /* セパレーター(separator) */
         separator = gtk_hseparator_new();
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), separator, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(separator);

         /* パッキングボックス(start_vbox) を作成 */
         start_vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), start_vbox, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(start_vbox);

            label = gtk_button_new_with_label(" Start Code");
//           gtk_widget_set_size_request(label, 100, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(start_vbox), label, TRUE, TRUE, 0);
            gtk_widget_show(label);
            
            
            // Create edit widget 
            start_scrolledwindow = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
            gtk_widget_show(start_scrolledwindow) ;
            // Container add to main window 
            gtk_scrolled_window_set_policy(GTK_SCROLLED_WINDOW(start_scrolledwindow), 
                                   GTK_POLICY_AUTOMATIC, GTK_POLICY_AUTOMATIC);
            gtk_scrolled_window_set_shadow_type(GTK_SCROLLED_WINDOW(start_scrolledwindow), 
                                       GTK_SHADOW_IN);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(start_vbox), start_scrolledwindow, TRUE, TRUE, 1);
            
            cam_set_dlg->start_text = gtk_text_view_new();
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->start_text);
            gtk_container_add(GTK_CONTAINER(start_scrolledwindow), cam_set_dlg->start_text);
            
            /* 初期値設定 */
            if (cam_set_dlg->start_str != NULL) {
               GtkTextIter p, start, end ;
               
               GtkTextBuffer *textbuf = gtk_text_view_get_buffer((GtkTextView *)cam_set_dlg->start_text) ;
               // Clear buffer 
               gtk_text_buffer_get_start_iter ( textbuf, &start ) ;
               gtk_text_buffer_get_end_iter ( textbuf, &end ) ;
               gtk_text_buffer_delete ( textbuf, &start, &end ) ;
               
               gtk_text_buffer_insert (textbuf, &p, cam_set_dlg->start_str, -1) ;
            }
            
            
            
            /*
            // テキストエントリー生成 
            cam_set_dlg->start_text = gtk_text_new(NULL, NULL);
            gtk_text_set_editable(GTK_TEXT(cam_set_dlg->start_text), TRUE);
            //gtk_widget_set_size_request(cam_set_dlg->up_scale_entry, 80, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(start_vbox), cam_set_dlg->start_text, TRUE, TRUE, 1);
            // 初期値設定 
            if (cam_set_dlg->start_str != NULL) {
               gtk_text_insert(GTK_TEXT(cam_set_dlg->start_text), 
                           NULL, // GdkFont  *font,
                           NULL, // GdkColor  *fore,
                           NULL, // GdkColor  *back,
                           cam_set_dlg->start_str, // const char *chars,
                           -1); // gint    length );
               //cam_set_dlg->start_str = NULL;
            }
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->start_text);
            */
         /* セパレーター(separator) */
         separator = gtk_hseparator_new();
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), separator, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(separator);

         /* パッキングボックス(end_vbox) を作成 */
         end_vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( (GtkBox *)GTK_BOX(main_vbox), end_vbox, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(end_vbox);

            label = gtk_button_new_with_label(" End Code");
//           gtk_widget_set_size_request(label, 100, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(end_vbox), label, TRUE, TRUE, 0);
            gtk_widget_show(label);

            // Create edit widget 
            end_scrolledwindow = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
            gtk_widget_show(end_scrolledwindow) ;
            // Container add to main window 
            gtk_scrolled_window_set_policy(GTK_SCROLLED_WINDOW(end_scrolledwindow), 
                                   GTK_POLICY_AUTOMATIC, GTK_POLICY_AUTOMATIC);
            gtk_scrolled_window_set_shadow_type(GTK_SCROLLED_WINDOW(end_scrolledwindow), 
                                       GTK_SHADOW_IN);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(end_vbox), end_scrolledwindow, TRUE, TRUE, 1);
            
            
            cam_set_dlg->end_text = gtk_text_view_new();
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->end_text);
            gtk_container_add(GTK_CONTAINER(end_scrolledwindow), cam_set_dlg->end_text);
            
            /* 初期値設定 */
            if (cam_set_dlg->end_str != NULL) {
               GtkTextIter p, start, end ;
               
               GtkTextBuffer *textbuf = gtk_text_view_get_buffer((GtkTextView *)cam_set_dlg->end_text) ;
               // Clear buffer 
               gtk_text_buffer_get_start_iter ( textbuf, &start ) ;
               gtk_text_buffer_get_end_iter ( textbuf, &end ) ;
               gtk_text_buffer_delete ( textbuf, &start, &end ) ;
               
               gtk_text_buffer_insert (textbuf, &p, cam_set_dlg->end_str, -1) ;
            }


            
            
            
            
            /*
            // テキストエントリー生成 
            cam_set_dlg->end_text = gtk_text_new(NULL, NULL);
            gtk_text_set_editable(GTK_TEXT(cam_set_dlg->end_text), TRUE);
            //gtk_widget_set_size_request(cam_set_dlg->up_scale_entry, 80, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(end_vbox), cam_set_dlg->end_text, TRUE, TRUE, 1);
            // 初期値設定 
            if (cam_set_dlg->end_str != NULL) {
               gtk_text_insert(GTK_TEXT(cam_set_dlg->end_text), 
                           NULL, // GdkFont  *font,
                           NULL, // GdkColor  *fore,
                           NULL, // GdkColor  *back,
                           cam_set_dlg->end_str, // const char *chars,
                           -1); // gint    length );
               //cam_set_dlg->end_str = NULL;
            }
            gtk_widget_show(cam_set_dlg->end_text);
            */
            
            
         /* セパレーター(separator) */
         separator = gtk_hseparator_new();
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), separator, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(separator);

         /* パッキングボックス(action_hbox1) */
         action_hbox1 = gtk_hbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), action_hbox1, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(action_hbox1);


            /* -----------------------------------------------------
             * パッキングボックス(action_hbox) に入れる
             * ボタン(cancel_buttun & ok_buttun) を作成し
             * 格納する
             */
            /* condition_read ボタンの生成 */
            condition_read_buttun = gtk_button_new_with_label("Read");
            gtk_widget_set_size_request(condition_read_buttun, 80, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(action_hbox1), condition_read_buttun, TRUE, TRUE, 2);
            g_signal_connect( G_OBJECT(condition_read_buttun), 
                           "clicked", 
                           G_CALLBACK(cam_set_dlg_condition_read_pushed), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(condition_read_buttun);

            /* condition_write ボタンの生成 */
            condition_write_buttun = gtk_button_new_with_label("Write");
            gtk_widget_set_size_request(condition_write_buttun, 80, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(action_hbox1), condition_write_buttun, TRUE, TRUE, 2);
            g_signal_connect( G_OBJECT(condition_write_buttun), 
                           "clicked", 
                           G_CALLBACK(cam_set_dlg_condition_write_pushed), 
                           cam_set_dlg);
            gtk_widget_show(condition_write_buttun);

         /* パッキングボックス(action_hbox2) */
         action_hbox2 = gtk_hbox_new(FALSE, 2);
         gtk_box_pack_start( GTK_BOX(main_vbox), action_hbox2, TRUE, TRUE, 0);
         gtk_widget_show(action_hbox2);

            /* -----------------------------------------------------
             * パッキングボックス(action_hbox) に入れる
             * ボタン(cancel_buttun & ok_buttun) を作成し
             * 格納する
             */
            /* CANCELボタンの生成 */
            cancel_buttun = gtk_button_new_with_label("CANCEL");
            gtk_widget_set_size_request(cancel_buttun, 80, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(action_hbox2), cancel_buttun, TRUE, TRUE, 2);
            g_signal_connect( G_OBJECT(cancel_buttun), "clicked", 
                     G_CALLBACK(cam_set_dlg_cancel_pushed), cam_set_dlg);
            g_signal_connect( G_OBJECT(cancel_buttun), "clicked", 
                     G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
            gtk_widget_show(cancel_buttun);

            /* OKボタンの生成 */
            ok_buttun = gtk_button_new_with_label("OK");
            gtk_widget_set_size_request(ok_buttun, 80, 20);
            gtk_box_pack_start((GtkBox *)GTK_BOX(action_hbox2), ok_buttun, TRUE, TRUE, 2);
            g_signal_connect(G_OBJECT(ok_buttun), "clicked", G_CALLBACK(cam_set_dlg_ok_pushed), cam_set_dlg);
            g_signal_connect(G_OBJECT(ok_buttun), "clicked", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
            gtk_widget_show(ok_buttun);

   /* フォーカスを x_pitch_entry に設定 */
//  gtk_window_set_focus(GTK_WINDOW(cam_set_dlg->dialog), cam_set_dlg->x_pitch_entry);
   /* ダイアログを可視状態へ */
   gtk_widget_show(cam_set_dlg->dialog);
   /* メインイベントループ */
   gtk_main();
   gtk_widget_destroy(cam_set_dlg->dialog);
   return 0; 
}

/* ====================================================================
 * === Copyright (C) 1998-2007 Yutaka Sagiya. All rights reserved. ===
 * ====================================================================
 *  Project       : SagCAD
 *  Source        : CamSetDlg.c
 * ====================================================================
 */

#ifdef TEST
#endif


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index